Je steunt NFN met je aankoop
Korting voor NFN-leden
Vanaf € 75,- gratis bezorgd in NL
Word lid! Log in
Home > Privacy statement

Privacy statement

NFN Open & Bloot verwerkt alle door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Deze Privacy Policy is ook van toepassing op de bij NFN behorende merken BlootGewoon! en Natuurlijk! NFN.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven. Wij verwerken uitsluitend die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 NFN verwerkt jouw persoonsgegevens vanwege:

Het aangaan van een lidmaatschap (naam, adresgegeven, email, telefoon, geboortedatum en rekeningnummer en interessegebieden). We gebruiken je gegevens voor de ledenadministratie en contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten en om je behoefte af te stemmen op onze diensten en producten.

Het aangaan van een abonnement op het ledenmagazine (naam, adresgegevens, email, telefoon en rekeningnummer en interessegebieden). We gebruiken je gegevens voor de administratie, heffing van het abonnementsgeld en verzending van het magazine.

Het verzenden van het ledenmagazine en produceren van de ledenpassen in opdracht van een bij NFN aangesloten vereniging (naam, adres, geboortedatum). We verwerken je gegevens op verzoek van je vereniging en hebben hiervoor afspraken gemaakt over de verwerking en veiligheid. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Het creëren van een veilige omgeving binnen de terreinen en omgeving van de georganiseerde naaktrecreatie (naam, adres, geboortedatum, veiligheidsmaatregel). We gebruiken deze gegevens om te voorkomen dat personen die eerder ongewenst gedrag hebben vertoond, in herhaling kunnen vervallen. Bij het aangaan van het lidmaatschap heb je specifiek aangegeven hiermee akkoord te gaan.

De aanmelding voor nieuwsbrieven (naam, email en, als je ervoor hebt gekozen dit op te geven: leeftijd, geslacht, woonplaats). We gebruiken je gegevens voor informatievoorziening.

De aanmelding voor het luisterpanel (voornaam, email, geboortedatum, provincie/land, gezinssamenstelling, interessegebied). En, als je ervoor gekozen hebt dit op te geven: achternaam, opleiding. We gebruiken je gegevens om diverse klanten- en behoeftenonderzoeken uit te voeren.

Een aankoop in de webshop of op beurzen/evenementen of omdat je privé ons een dienst hebt geleverd of hebt geadverteerd (naam, adres, woonplaats, telefoon, bankgegevens). We gebruiken je gegevens om je opdracht uit te voeren.

Mondelinge of schriftelijke toestemming vanwege je betrokkenheid bij de organisatie (stakeholders, lobbycontacten, geïnteresseerden) of deelname aan een winactie (naam, adres, email, telefoon, email) of deelname aan een winactie (zelfde gegevens en interessegebied). We gebruiken de gegevens voor gerichte contacten, uitnodigingen voor bijeenkomsten, uitgifte prijzen en verzenden van nieuwsbrieven).

Uitwisseling van persoonsgegevens

Als dit noodzakelijk is om onze diensten aan je te kunnen leveren of onze afspraken met je na te komen (en als wij dit niet zelfstandig kunnen of kiezen om dit uit te besteden), dan maken we gebruik van derde partijen. We delen uitsluitend jouw hiervoor relevante gegevens met deze partij.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De leden- en financiële administratie.
 • De verzending van het magazine en de ledenpassen.
 • De digitale verzending van de nieuwsbrieven.
 • Aanmelding als lid en aankopen in de webshop via de website.
 • Het innen van te lang openstaande facturen.
 • De onderzoeken van het luisterpanel.
 • Ons ledenportaal mijn.voeltvrijheid.nl


Wij hebben schriftelijk met deze partijen afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Ook geven wij nooit je gegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In alle andere gevallen zullen we je eerst om schriftelijke toestemming vragen je gegevens met anderen te delen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als de ouder (of verzorger of wettelijke vertegenwoordiger) ons deze informatie heeft verstrekt of als deze ons daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk hierbij bijv. aan: 

 • Alle medewerkers van NFN Open & Bloot die gegevens kunnen bewerken of inzien, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en handelen hiernaar.


Jouw rechten m.b.t. persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze in te trekken.


Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie zorgt ervoor dat je optimaal profiteert van de mogelijkheden die onze sites je bieden.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • - Functionele cookies: deze maken geen/zeer beperkte inbreuk op jouw privacy. Een voorbeeld hiervan zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van een website.
 • - Analytische cookies: deze worden geplaatst om de effectiviteit en kwaliteit van de website te onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites verbeteren.
 • - Tracking cookies: deze houden jouw surfgedrag bij om vervolgens gericht te kunnen adverteren.

Wij gebruiken cookies om onze sites goed te laten werken. De functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee verzamelen wij bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en dergelijke zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook onthoudt onze locatiezoeker dankzij deze cookies je voorkeursinstellingen.

De analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zodat wij de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal kunnen afstemmen op het gedrag van de bezoekers. NFN gebruikt hiervoor Google Analytics. Dit programma geeft geanonimiseerd zaken als klikgedrag, bezoekduur en sitegebruik weer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van je browser. Lees hier onze Cookie Policy.

 

Social Media

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen we gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook via Facebook Custom Audiences. Hiervoor kunnen we aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door NFN-informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom NFN-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen informatie te zien krijgt die voor jou relevant is.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Onze sites bevatten YouTube-filmpjes. Als je deze filmpjes bekijkt, plaatst YouTube cookies (waaronder tracking cookies) op jouw apparaat. Als je voor de eerste keer op één van onze websites komt, vraagt de site je of je bezwaar hebt tegen deze cookies. Je kunt deze akkoordverklaring weigeren, maar dan is het ook niet mogelijk om YouTube-filmpjes op onze websites te bekijken.

Wanneer je content ziet op onze sites die je wilt delen met anderen, dan kan dit d.m.v. de social media buttons van Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaring van deze netwerken om te lezen, wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

 

Klachten

NFN Open en Bloot handelt altijd zoals in deze Privacy Policy staat beschreven. Mocht je dit anders ervaren, dan vragen wij je zo snel mogelijk hierover contact met ons op te nemen. 

Neem ook direct contact met ons op, als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem ook dan gerust contact met ons op!


Contactgegevens

NFN Open & Bloot

Postbus 1767

3800 BT Amersfoort

privacy@nfn.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

NFN | 04/09/2019